Vakuutussijoittaminen

Jos osakkeet tai rahastot eivät kiinnosta, tai haluat entisestään hajauttaa varallisuuttasi ja tulojasi tulevaisuuden varalle, vakuutussijoittaminen on yksi vaihtoehtoinen tapa.

Vakuutussijoitustuotteita ovat:

 • eläkevakuutukset
 • säästö ja sijoitusvakuutukset
 • sijoitussidonnaiset ja laskuperustekorkoiset
 • yksilölliset vakuutukset
 • ryhmävakuutukset
 • kapitalisaatiosopimukset

Vakuutussijoittamisessa tehdään useimmiten kuukausisopimus varsinkin säästövakuutuksissa. Sijoitusvakuutuksissa on kyseessä useimmiten suurempi kertasijoitus ja eläkevakuutuksella täydennetään omaa lakisääteistä eläketurvaa. Eläkevakuutukset ovat siinä mielessä poikkeavia muista vakuutuksijoituksista, että ne maksetaan vasta eläkkeellä toistuvina eläke-erinä. Näitä suoria eläkevakuutuksia myös kohdellaan eri lailla verotuksessa. Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa tuotto on sidottu valittujen sijoituskohteiden arvon kehitykseen. Näissä asiakas valitsee vakuutukseen liitettävät sijoitukset ja kantaa itse riskin sijoitusten arvon kasvamisesta tai pienenemisestä. Joissakin tapauksessa ja tuotteissa säästöt tai osa niistä voidaan jakaa sijoitussidonnaisiin ja laskuperustekorkoiseen osaan hybridisti. Ryhmävakuutus on jotain mitä työnantaja voi ottaa työntekijöilleen. Samoin kapitalisaatiosopimukset ovat yrityksille ja yksityisille myytyjä vakuutusyhtiöiden tarjoamia sijoitussopimuksia, joissa ei vakuuteta henkilöä. Ne ovat aina määräaikaisia eivätkä ole perintöverotukseen liittyviä etuja.

Rahamääristä

Esimerkiksi vuonna 2009 kaikki Suomen maksutulot näistä jakautuivat:

 • Kapitalisaatiosopimukset 22%
 • Säästöhenkivakuutukset 33%
 • Yksilöllinen eläkevakuutus 25%
 • riskivakuutukset 11%
 • ryhmäeläkevakuutus 9% Kokonaistasolla puhutaan luokkaa reilut 28 miljardia euroa.

Sopimuskumppanit

Vakuutuksenantaja on aina vakuutusyhtiö ja kotimaiset ja ETA-yhtiöt tarjoavat Suomessa erilaisia henkivakuutuksia säästämiseen ja sijoittamisen. Vakuutussopimus on aina vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan välinen sopimus. Vakuutuksen voi hankkia joko suoraan vakuutusyhtiöstä tai vakuutusedustalta. Näitä edustajia ovat vakuutustyhtiön asiamiehet ja vakuutusmeklarit. Vakuutusmeklari toimii asiakkaan edustajana, ja tällä on toimeksiantosopimus ja meklarin on etsittänä asiakkaall paras vaihtoehto mitä markkinoilla on tarjota saatavilla olevista vakuutuksista.

Hyvä tietää vakuutuksista

Koska vakuutus ei ole talletus, sille ei ole talletussuojaa. Se sopii pitkäaikaiseen säästämiseen aivan kuten osakkeet ja rahastotkin. Vapaaehtoinen eläkevakuutus ei ole kovin joustava säästömuoto, sillä se on sidottu eläkkeeseen ja eläkeikään. Jos vakuutukseen ei ole erikseen liitetty kuolemanvaraturvaa, ei omaisille makseta sijoituksista mitään - ole siis tarkkana, jos päädyt tähän vaihtoehtoon. Sijoitussidonnaisissa palveluissa asiakas itse tekee sijoituspäätökset ja vastaa riskeistä itse. Vakuutustuotteissa on veroetuja, jotka kannattaa aina selvittää sillä hetkellä, sillä verotus on muuttunut ja tulee muuttumaan myös tulevaisuudessa.